Kestävää liikkumista inhimillisessä kaupungissa

Mitä me oikeastaan tiedämme kaupunkilaisten liikkumisvalintojen taustalla olevista motiiveista? Mitkä yhteiskunnalliset trendit vaikuttavat juuri nyt eniten kulutus- ja liikkumistottumuksiimme? Onko sukupolvien välillä eroja?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin kahden Euroopan komission rahoittaman tutkimusprojektin yhteisessä seminaarissa Towards user-centric transport in Europe – Challenges, solutions and collaborations Brysselissä toukokuussa.

MIND-SETS-projekti oli löytänyt useita erilaisia arvoja ja tulkintoja liikkumiselle yhdistelemällä psykologisia, taloustieteellisiä, yhteiskuntatieteellisisiä ja ennakoinnin näkökulmia. Liikkuminen voi merkitä erilaisisille ihmisryhmille hyvinkin erilaisia asioita perinteisen paikasta toiseen siirtymisen ohella: yksilön vapautta, ystävyyssuhteita, yhteiskunnallista asemaa, saavutuksia tai valtasuhteita. Liikkumisen mahdollisuus voi myös osaltaan estää syrjäytymistä. Liikenne on kaiken kaikkiaan teema, joka hallitsee usein keskusteluita.

Jatkuvasti kasvava ja teknistyvä liikkuminen herätti myös huolta. Suuren liikkumisen määrän on mm. havaittu lisäävän stressientsyymi kotisolin määrää kehossa. Projekti heittikin kuulijoille pohdittavaksi hyvin relevantin kysymyksen: What will be the atmosphere of future connected, automated city?

Mobility4EU-projekti esitteli trendejä, jotka vaikuttavat tällä hetkellä vahvasti kaupunkiliikkumisen taustalla sekä neljä liikkumisen tulevaisuusskenaariota Euroopassa vuodelle 2030. Skenaariot on rakennettu MAMCA (Multi-Actor-Multi-Criteria-Analysis) -menetelmää käyttäen ja osallistaen suuri joukko erilaisia toimijoita.

Itselleni parhaiten jäi mieleen esitys: ”Rethinking mobility for a human city”, jonka piti prof. Cathy Macharis (Vrije Universiteit Brussel). Hän esitteli neljä seikkaa (4 P’s), jotka kuvaavat inhimillistä, ihmiskeskeistä kaupunkia. Näitä ovat:

  • Proximity – eri toimintojen ja toimijoiden läheisyys
  • Prosperity for all – erilaisten ihmisryhmien hyvinvointi
  • Place for humans – alueita, tiloja ihmisten kohtaamisille
  • Participation – osallistuminen ja yhteisöllisyys kaupungin kehittämisessä

Lisäksi tarvitaan myös viides P – Passion!

ECOMM 2017-konferenssin (European Conference on Mobility Management) teemana oli tänä vuonna Maastrictissa “ Teaming-up for liveable cities”. Tuon ylätason otsikon alle mahtuivat pohdiskelut liikkumisvalintojemme ja -käyttäytymisemme järkevyydestä, eri toimijoiden yhteistyön edistämisestä sekä liikkumispalveluiden tulevaisuudesta.

Keynote -puheenvuoroissa kuulimme mm. onnellisuuden merkityksestä liikkumisessa ja elämässämme yleisemminkin sekä jakamistalouden kehittymisestä liikenteen saralla. Perinteisen omistamiseen perustuvan talouden ja jakamistalouden rajat näyttäisivät hämärtyvän vähitellen, mutta liikenteen automaation ja jakamispalveluiden suhde näyttää haastavalta: yhteisen suunnan löytyminen ei ole lainkaan varmaa.

Konferenssin anti oli kokonaisuutena vaihteleva, sekä kiinnostavia uusia ideoita ja kokeiluja että myös perinteistä kaupunki- ja liikennesuunnittelua. Seuraavassa muutamia esimerkkejä uusista tuulista.

Amsterdamissa on testattu joukkoliikenteen hankinnan mallia, jossa operaattori velvoitetaan tarjoamaan myös kaupunkipyöriä tai vastaavaa palvelua joukkoliikennelinjan päätepisteisiin matkaketjun alku- ja loppupään sujuvoittamiseksi.

Ranskassa Aix-en-Provencen alueella kestävän liikkumisen lähettilästoiminnan (Mobility Ambassadors) ansiosta yksityisautoilu vähentyi 6 % kolmen vuoden ajanjaksolla.

Wienissä maahanmuuttajanaisille järjestetty pyöräilykoulu saavutti suuren suosion ja lisäsi naisten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia ja sen kautta myös sopeutumisen edellytyksiä.

Itse esittelin konferenssissa maailmankin mittakaavassa ainutlaatuista, toukokuussa Suomessa YLE1-kanavalla käynnistynyttä kestävään ja terveelliseen liikkumiseen kannustavaa tosi-tv tuotantoa nimeltä Kansan Liike. Esitys herätti laajaa mielenkiintoa erityisesti naapurimaidemme edustajissa, jopa pientä naapurikateutta oli havaittavissa. Myös saksalaisten ja hollantilaisten kollegojen kiinnostus lämmitti mieltä. Positiivista energiaa generoitui tämän uuden teeman ympärillä merkittäviä määriä, sekä yleisössä että puhujissa!

Jätä kommentti